Lượt xem: 33610

Có trong tay tài liệu này bạn sẽ nắm trọn kiến thức cơ bản khởi tạo một chiến dịch chạy quảng cáo ngay lập tức! Gồm có hướng dẫn:

Cách tạo Page
Cấu hình thông tin cơ bản
Phân quyền vai trò trên Trang
Cửa hàng trên Trang
Gắn thẻ sản phẩm
Lên lịch đăng cho bài Post
Phân tích & đánh giá Page 
Cài đặt cơ bản trên Trang 
Cài đặt tin nhắn tự động
Tạo tài khoản Doanh Nghiệp
Thêm & phân quyền quản trị viên
Thêm Fanpage từ tài khoản cá nhân vào Business 
Tạo tài khoản quảng cáo
Thêm phương thức thanh toán cho tài khoản quảng cáo mới
Tạo chiến dịch quảng cáo 
Tạo nhóm quảng cáo
Tạo quảng cáo
Dưới đây là một số vị trí đặt quảng cáo phù hợp với mục tiêu nhất
định:
Quảng cáo định dạng quay vòng - trình chiếu slide hình ảnh - sự kiện...
Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng 
Tạo Pixel trên Facebook
Tạo đối tượng tùy chỉnh - đối tượng tương tự

Print version

 
Comments

Sender

Nội dung